Algemene voorwaarden

HOME / ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Dahliaonline.nl

·         Artikel 1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Dahliaonline.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Door het gebruik van de internetsite van Dahliaonline.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden evenals alle rechten en plichten zoals die vermeld staan op de internetsite van dahliaonline.nl.

 

·         Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Indien gebruik wordt gemaakt van een bestelling via de internetsite van Dahliaonline.nl komen de koper en Dahliaonline.nl overeen dat een geldige overeenkomst tot stand is gekomen. Vooral het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Dahliaonline.nl. Dahliaonlinei.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, brengt Dahliaonline.nl u hiervan uiteraard op de hoogte.

 

·         Artikel 3. Order annuleren
Annuleringen dienen te worden gemeld via ons emailadres 
info@dahliaonline.nl. Is uw bestelling nog niet verzonden, dan kunt u uw bestelling direct kosteloos annuleren. Is uw bestelling al wel verzonden, dan bent u verplicht om zelf de retourkosten te betalen.

 

·         Artikel 4. Recht van retour
Retourzendingen dienen allereerst te worden gemeld via ons e-mailadres 
info@dahliaonline.nl.  U heeft gedurende veertien dagen na ontvangst van het product het recht zonder opgave van redenen, het product op eigen kosten aan Dahliaonline.nl te retourneren. In dit geval dient het artikel, onbeschadigd en ongebruikt in de originele verpakking aan ons geretourneerd te worden. Na ontvangst krijgt u binnen veertien dagen uw aankoopbedrag teruggestort plus de verzendkosten die Dahliaonline.nl heeft gemaakt. De kosten van de retourzending komen voor eigen rekening.

 

·         Artikel 5. Prijzen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen op onze website aan te passen, wanneer er veranderingen optreden in de BTW. Voor de levering dient het totale bedrag van de bestelling betaald te zijn. Ons rekeningnummer is NL11INGB0669722839 t.n.v. M.B. Duwel / J.J. Vleut. Voor de verzendkosten van uw bestelling in binnen- en buitenland kunt u de pagina "Verzenden & ophalen" raadplegen.

 

·         Artikel 6. Levering en leveringstijd
Dahliaonline streeft er naar om de bestellingen die geplaatst zijn na 1 juni in  maart/april het jaar daarop te leveren op volgorde van binnenkomst van de bestelling tenzij op de site anders is aangegeven. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Levering vindt plaats op het door de koper aangegeven afleveradres.

 

·         Artikel 7. Leverbaarheid artikelen
Dahliaknollen zijn een natuurproduct en daarom afhankelijk van de oogstresultaten. Ondanks zorgvuldige planning kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet of zeer beperkt beschikbaar is. Het artikel zal dan als uitverkocht worden aangemerkt of van de site worden verwijderd. Wij behouden het recht om, wanneer een variant uitverkocht is, deze te vervangen door een gelijke variant van dezelfde of hogere waarde, behalve wanneer we de opdracht gekregen hebben dit niet te doen.

 

·         Artikel 8. Verantwoordelijkheid
De koper is zelf totaal verantwoordelijk voor het gebruik van de geleverde goederen. Dahliaonline.nl is niet aansprakelijk voor negatieve gevolgen van onoordeelkundig, oneigenlijk of onjuist gebruik of misbruik.


·         Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Dahliaonline.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op het moment waarop deze aan consument juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.

 

·         Artikel 10. Klachten
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u Dahliaonline.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een week na aflevering te informeren via het e-mailadres 
info@dahliaonline.nl. Eventuele schadevergoeding door foutieve en/of  kwalitatief niet goede leveringen zal nimmer het bedrag van het geleverde te boven gaan.